>> HOT ON STAGE เท่ไม่ซ้ำใครไปกับ OPPO R9s BLACK ได้แล้ว ที่ CSC ทุกสาขาทั่วประเทศ

Posted by Webmaster 24/05/2017 0 Comment(s) โปรโมชั่น,ข่าวประชาสัมพันธ์,

HOT ON STAGE  เท่ไม่ซ้ำใครไปกับ OPPO R9s BLACK ได้แล้ว ที่ CSC ทุกสาขาทั่วประเทศ 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ CSC Shop ทุกสาขาก่อนนะคะ ^^

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CSC SHOP หรือ CSC Call center 02-236-5888 (เวลาทำการ 9.00-18.00 น.)