กรุณาอ่านข้อความด้านล่างนี้

เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน *


    เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้าหรือเป็นสมาชิกกับทางบริษัท ฯ

บริษัท ฯ จะไม่จัดสรรเปิดเผย หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใด ทางบริษัท ฯ 

จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อการให้บริการที่ดีขึ้น และเพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์

หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ของทางบริษัท ฯ ให้ท่านทราบเท่านั้น